Surrealism: Wellspring of the Imagination


Book Online See All Events

Upcoming Showings

Synopsis

John Richardson and John Welson will be exhibiting works which provide evidence not only of contemporary surrealist activity, but of the continuing relevance of the surrealist critique of the dull world of the reality-principle, referred to in the First Surrealist Manifesto as ‘the unacceptable human condition’. 

 

Surrealists seek to transform our view of ‘what is’ and ‘what can be’, and to reveal a deeper, hidden reality.  Opposing so-called common sense, capitalist ideology, religious delusions and the miserablism of everyday life, with total revolt and an unfettered imagination suffused with the love of the irrational and the irrationality of love, Surrealism is above all an adventure of the mind.

 

Swrealaeth: Pen Ffynnon y Dychymyg – Arddangosfa

   

Bydd John Richardson a John Welson yn arddangos gweithiau sy’n dangos nid yn unig gweithgarwch swreal cyfoes ond hefyd perthnasedd oesol y feirniadaeth swreal o’r byd diflas sy’n seiliedig ar yr egwyddor o realaeth, yr hyn a gyfeiriwyd ato gan André Breton yn Y Maniffesto Swreal Cyntaf fel ‘y cyflwr dynol annerbyniol’.

 

Nod swrealwyr yw trawsnewid ein persbectif ar ‘yr hyn sydd yn bod’ a’r ‘hyn a allai fod’, a datgelu gwirionedd dyfnach, cudd. Gan wrthryfela yn erbyn synnwyr cyffredin, syniadaeth gyfalafol, rhithdybiau crefyddol a thruenusrwydd bywyd bob dydd, a chan roi rhyddid i’r dychymyg drochi ei hun a charu’r hyn sy’n afresymol – gan gynnwys afresymoldeb cariad ei hun – mae Swrealaeth yn antur go iawn i’r meddwl.

Book Tickets


Explore more Events